ANBI

Per 1 januari 2018 is Stichting Muziek Nu een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor culturele instellingen.

Deze status past geheel binnen de visie van Muziek Nu om een open en transparante Stichting te zijn, die met behulp van giften, donaties, subsidies en vrijwilligerswerk projecten -en daarmee haar doelstellingen- wil realiseren.

Wat houdt dit in?
Giften aan Stichting Muziek zijn belastingtechnisch aantrekkelijk en onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor zowel personen als rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties. Een ‘culturele’ ANBI heeft extra voordelen, met name voor de donateurs. Kijk voor meer informatie en actuele informatie op de tekst van de Belastingdienst.

Naam en adres van de instelling
Stichting Muziek Nu
Daendelsstraat 81
5018 ER Tilburg

Rechtsvorm
Stichting
Datum akte van oprichting: 18 mei 2009.

RISN
820769381
Datum eerste inschrijving handelsregister: 19 mei 2009.

Doelstelling
Stichting Muziek Nu heeft ten doel:

  • het bevorderen van de creatie en de (professionele) uitvoering van nieuw gecomponeerde muziek;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Muziek Nu tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van uitvoeringen in welke vorm dan ook;
  • het geven van compositie opdrachten;
  • het geven van publiciteit aan de stichting.

Stichting Muziek Nu heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan
Download de hoofdlijnen van het beleidsplan: Beleidsplan 2018 Muziek Nu 

Bestuur per 1-1-2020
Voorzitter:                    L. (Lindy) van de Muijsenberg
Secretaris:                    vacature
Penningmeester:      M.C. (Marianne) van den Hoek-Tuerlings
Lid:                                   E.J.A (Evert) van Merode
Lid:                                   A.J.W.A.M. (Arjan) van Baest

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten
Download het actuele verslag van de activiteiten: Activiteitenoverzicht Muziek Nu 2009-2018

Financiële verantwoording
Download de financiële verantwoording over het jaar 2019: Financieel overzicht 2019 Muziek Nu